ترجمه ناجیت چیست؟

سازمان ناجیت برای رشد استانداردهای ترجمه ، از جمله پیشرفت کارهای آموزشی در میان مترجمان قضایی شکل گرفت. واژه ناجیت در اصل اختصار یافته انجمن مترجمان قضایی کانادا است که مشابه کانون مترجمان قوه قضاییه می باشد از جمله وظایف این سازمان آموزش به مترجمان ناجیت می باشد.

دارالترجمه با مهر ناجیت

دارالترجمه ایران استرالیا در شریعتی، ارائه دهنده خدمات ترجمه ناجیت کانادا و امریکا و همینطور ترجمه ناتی استرالیا و نیوزلند می باشد.   

مزیت مهر ناجیت چیست؟

برای انجام ترجمه ناجیت در دارالترجمه ناجیت نیاز به ارائه اصل مدارک فارسی می باشد ضمن اینکه مدارکی که توسط دادگستری و امور خارجه قابل تایید نیستند با ترجمه ناجیت اعتبار بیشتری پیدا می کنند. مهر ناجیت با سربرگ مترجم رسمی قوه قضائیه قابل ارائه به تمامی مراجع در کانادا و امریکا می باشد.

مترجم ناجیت کیست؟

مترجمینی که به عضویت انجمن ناجیت کانادا درآمده اند، می توانند از مهر ناجیت جهت تایید ترجمه مدارک رسمی استفاده کنند که مورد قبول کلیه مراجع کانادا و امریکا می باشد.

ترجمه ناجیت باید روی سربرگ ترجمه رسمی باشد و مهر ناجیت به ترجمه رسمی افزوده شود. تفاوت ترجمه رسمی با ترجمه ناجیت، وجود مهر ناجیت است که ترجمه را با این مهر به تایید میرساند. داخل متن مهر ناجیت، نام و شماره عضویت مترجم و همچنین تاریخ انقضاء عضویت مترجم را نشان میدهد.

هزینه ترجمه ناجیت

 هزینه ترجمه ناجیت، مشابه هزینه ترجمه رسمی می باشد و طبق تعرفه ترجمه مصوب قوه قضاییه محاسبه می شود. 

نشانی دارالترجمه:

شریعتی، بالاتر از مترو صدر، پلاک ۱۷۳۰،واحد ۴، طبقه اول

تماس با ما:    ۲۲۶۰۵۶۷۳  -  ۲۲۶۱۰۴۹۸